Algemene voorwaarden webshop

Algemene voorwaarden Goudsmid Tanja Katzmann online shop.
Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website.
Door één van de producten op onze website te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.
 
Goudsmid-katzmann.be is eigendom van Goudsmid Tanja Katzmann, Acacialaan 16, 9240 Zele, België. Ondernemingsnummer BE0895.239.823. Tanja@goudsmid-katzmann.be
 
1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten aangeboden, alle bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be) via de online shop. Iedereen moet kennis nemen van deze voorwaarden en er zich mee akkoord verklaren alvorens over te gaan tot een bestelling. Goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be) heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website te veranderen. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de klant vindt op de website, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
 
2. Overeenkomst tussen u en Goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be)
Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden.
De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door Goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be) en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail.
De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening.
 Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten.
Indien Goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be) de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
Goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be) kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.
 
3. Producten, prijzen en tarieven
Alle producten die door Goudsmid Tanja katzmann (goudsmid-katzmann.be) aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de eventueel vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bij bestelling getoond aan de koper. Goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in haar aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be) doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren.
Goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.
 
4. Betaling
De Koper is ertoe gehouden het bedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en/of de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW.
Betaling kan via de aangeduide betaalmethode.
 
5. Levering en leveringstermijnen
Onze producten worden geleverd via De Post, koerierdienst of Goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be) zelf.
De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon of factuur.
Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van Goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be) tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant.
De leveringstermijn bedraagt maximaal 14 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit zo snel mogelijk meegedeeld aan de klant.
In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.
 
6. Annuleren van de transactie
Door het voltooien van de bestelling op internet, bevestigt de klant de bestelling. Goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be) start dan met de verwerking van de bestelling. Annuleringen zijn mogelijk, maar moeten binnen de 24uur na de bestelling gemeld worden via tanja@goudsmid-katzmann.be met vermelding van het bestelnummer.
 
7. Terugneming en terugbetaling
Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten), kan de klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 7 werkdagen na ontvangst terugsturen en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst.
Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst.
Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen.
De klant zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.
Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.
De garantie periode bedraag 1 jaar. Als de aankoop kapot gaat binnen de garantieperiode en bij normaal gebruik, heeft u recht op de herstelling of vervanging. U dient daarvoor uw aankoop die kapot is terug te sturen (op eigen kosten). na controle en aanvaarding van uw klacht (naar normaal gebruik) wordt uw aankoop hersteld (of een nieuw) en teruggestuurd (deze verzending is gratis voor de klant).
 
8. Gegevens van de Klant
Door gebruik te maken van de online-shop van Goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be) stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door Goudsmid Tanja Katzmann (goudsmid-katzmann.be) van bepaalde persoonlijke gegevens.
De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van Goudsmid Tanja Katzmann. De klant heeft steeds het recht om zijn/haar gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. De klant kan daarvoor steeds terecht bij Goudsmid Tanja Katzmann via e-mail: tanja@goudsmid-katzmann.be.
Goudsmid Tanja Katzmann maakt de persoonsgegevens nooit over aan derden zonder de schriftelijke toelating van de klant.
 
Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met Goudsmid Tanja Katzmann.